Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2018-05-20 19:30 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 19:00 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 18:30 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 18:00 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.2
2018-05-20 17:30 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.2
2018-05-20 17:00 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.2
2018-05-20 16:30 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.2
2018-05-20 16:00 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.1
2018-05-20 15:30 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 15:00 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 14:30 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 14:00 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 13:30 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 13:00 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.1
2018-05-20 12:30 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 12:00 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 11:30 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 11:00 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 10:30 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.1
2018-05-20 10:00 Sao Paulo - Santos 2.1 3.4 4.2
2018-05-20 09:30 Sao Paulo - Santos 2.08 3.4 4.2
2018-05-20 09:00 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.2
2018-05-20 08:30 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.2
2018-05-20 08:00 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.2
2018-05-20 07:30 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.2
2018-05-20 07:02 Sao Paulo - Santos 2.06 3.4 4.1
2018-05-20 06:30 Sao Paulo - Santos 2.04 3.4 4.2
2018-05-20 06:00 Sao Paulo - Santos 2.04 3.4 4.2
2018-05-20 05:00 Sao Paulo - Santos 1.97 3.4 4.3
2018-05-20 04:30 Sao Paulo - Santos 2 3.4 4.3
2018-05-20 04:00 Sao Paulo - Santos 1.99 3.4 4.3
2018-05-20 03:30 Sao Paulo - Santos 2 3.35 4.3
2018-05-20 03:00 Sao Paulo - Santos 2 3.35 4.3
2018-05-20 02:30 Sao Paulo - Santos 2 3.35 4.2
2018-05-20 02:01 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.2
2018-05-20 01:30 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.2
2018-05-20 01:00 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.2
2018-05-20 00:30 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.2
2018-05-20 00:00 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.2
2018-05-19 23:30 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.2
2018-05-19 23:01 Sao Paulo - Santos 2.02 3.35 4.3
2018-05-19 22:30 Sao Paulo - Santos 1.98 3.35 4.3
2018-05-19 22:00 Sao Paulo - Santos 1.98 3.35 4.3
2018-05-19 21:30 Sao Paulo - Santos 2 3.35 4.3
2018-05-19 21:00 Sao Paulo - Santos 1.98 3.35 4.3
2018-05-19 20:30 Sao Paulo - Santos 1.98 3.35 4.3
2018-05-19 20:00 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 19:30 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 19:00 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 18:30 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 18:01 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 16:01 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 15:31 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 15:01 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 14:31 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 14:01 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 13:31 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 13:01 Sao Paulo - Santos 1.96 3.35 4.3
2018-05-19 12:31 Sao Paulo - Santos 1.93 3.35 4.3
2018-05-19 12:01 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 11:31 Sao Paulo - Santos 1.93 3.35 4.3
2018-05-19 11:01 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 10:31 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 10:01 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 09:30 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 09:00 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 08:30 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 08:00 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 07:30 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 07:02 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 06:30 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 06:01 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 05:31 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 05:00 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 04:30 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-19 04:01 Sao Paulo - Santos 1.93 3.35 4.3
2018-05-19 03:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-19 03:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-19 02:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-19 02:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-19 01:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-19 01:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-19 00:30 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-19 00:00 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 23:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 23:02 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 22:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 15:31 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 15:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 14:31 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 14:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 13:31 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 13:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 12:31 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 12:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 11:31 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 11:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 10:31 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 10:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 09:30 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 09:01 Sao Paulo - Santos 1.91 3.35 4.3
2018-05-18 08:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 08:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 07:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 07:03 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 06:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 06:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 05:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 04:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 04:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 03:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 03:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.5 4.3
2018-05-18 02:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 02:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 01:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 01:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 00:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-18 00:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 23:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 23:02 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 22:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 22:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 21:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 21:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 20:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 20:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 19:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 19:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 18:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 18:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 17:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 17:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 16:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 16:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 15:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 15:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 14:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 14:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 13:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 13:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 12:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 12:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 11:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 11:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 10:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 10:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 09:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 09:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 08:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 08:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 07:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 07:02 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 06:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 06:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 05:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 04:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 04:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 03:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 03:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 02:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 02:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 01:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 01:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 00:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-17 00:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 23:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 23:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 22:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 22:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 21:30 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 21:00 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 20:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 20:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 19:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 19:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 17:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 16:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 16:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 15:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 15:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 14:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 14:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 13:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 13:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 12:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 12:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 11:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 11:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 10:31 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-16 10:01 Sao Paulo - Santos 1.95 3.35 4.3
2018-05-16 09:31 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 09:01 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 08:31 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 08:01 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 07:31 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 07:02 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 06:31 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.4
2018-05-16 06:01 Sao Paulo - Santos 1.99 3.35 4.3
2018-05-16 05:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 04:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 04:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 03:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 03:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 02:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 02:02 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 01:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 01:02 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 00:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-16 00:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 23:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 23:02 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 22:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 22:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 14:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 14:01 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 13:31 Sao Paulo - Santos 1.9 3.35 4.3
2018-05-15 13:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 12:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 12:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 11:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 11:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 10:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 10:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 09:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 09:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 08:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 08:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 07:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 07:02 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 06:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 06:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 05:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 04:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 04:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 03:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 03:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 02:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 02:02 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 01:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 01:02 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 00:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-15 00:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-14 23:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-14 23:03 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-14 22:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-14 22:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-14 21:31 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
2018-05-14 21:01 Sao Paulo - Santos 1.88 3.3 4.3
Links | Copyright © odds-scanner.com 2018 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball