Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2018-05-19 23:01 Paysandu - Sao Bento 20 4.2 1.37
2018-05-19 22:30 Paysandu - Sao Bento 7.4 3.45 1.69
2018-05-19 22:00 Paysandu - Sao Bento 6 3.5 1.75
2018-05-19 21:30 Paysandu - Sao Bento 2.16 3.05 4.4
2018-05-19 21:00 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.15 4.4
2018-05-19 20:30 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.15 4.4
2018-05-19 20:00 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.1 4.4
2018-05-19 19:30 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.1 4.4
2018-05-19 19:00 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.1 4.5
2018-05-19 18:30 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.1 4.4
2018-05-19 18:00 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.1 4.4
2018-05-19 17:31 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.1 4.4
2018-05-19 17:00 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.1 4.4
2018-05-19 16:31 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 16:01 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 15:31 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.2 4.4
2018-05-19 15:01 Paysandu - Sao Bento 2.08 3.15 4.4
2018-05-19 14:31 Paysandu - Sao Bento 2.08 3.15 4.4
2018-05-19 14:01 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 13:30 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 13:00 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 12:30 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 12:00 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 11:30 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 11:00 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 10:30 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 10:00 Paysandu - Sao Bento 2.12 3.15 4.4
2018-05-19 09:30 Paysandu - Sao Bento 2.1 3.15 4.4
2018-05-19 09:00 Paysandu - Sao Bento 2.08 3.15 4.5
2018-05-19 08:30 Paysandu - Sao Bento 2.04 3.2 4.8
2018-05-19 08:00 Paysandu - Sao Bento 2 3.25 4.9
2018-05-19 07:30 Paysandu - Sao Bento 1.93 3.25 5.1
2018-05-19 07:02 Paysandu - Sao Bento 1.93 3.25 5
2018-05-19 06:30 Paysandu - Sao Bento 1.93 3.25 5
2018-05-19 06:01 Paysandu - Sao Bento 1.93 3.25 5
2018-05-19 05:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 3.25 5
2018-05-19 05:00 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.5
2018-05-19 04:30 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 5
2018-05-19 04:01 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 5
2018-05-19 03:31 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 5
2018-05-19 03:00 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 5
2018-05-19 02:31 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.8
2018-05-19 02:01 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.9
2018-05-19 01:31 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.9
2018-05-19 01:01 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.9
2018-05-19 00:30 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.9
2018-05-19 00:01 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.9
2018-05-18 23:31 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.8
2018-05-18 23:02 Paysandu - Sao Bento 1.86 3.25 4.8
2018-05-18 22:31 Paysandu - Sao Bento 1.86 3.25 4.8
2018-05-18 11:31 Paysandu - Sao Bento 1.87 3.25 4.5
2018-05-18 11:01 Paysandu - Sao Bento 1.87 3.25 4.5
2018-05-18 10:31 Paysandu - Sao Bento 1.87 3.25 4.3
2018-05-18 10:01 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.3
2018-05-18 09:31 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.3
2018-05-18 09:01 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.3
2018-05-18 08:31 Paysandu - Sao Bento 1.85 3.25 4.3
2018-05-18 08:01 Paysandu - Sao Bento 1.84 3.25 4.3
2018-05-18 07:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-18 07:03 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-18 06:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-18 06:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-18 05:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 04:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 04:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 03:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 03:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 02:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 02:02 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 01:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-18 01:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-18 00:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-18 00:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.8
2018-05-17 23:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.4
2018-05-17 23:02 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 22:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.4
2018-05-17 22:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.35 4.3
2018-05-17 21:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 21:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 20:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 20:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 3.35
2018-05-17 19:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 3.35
2018-05-17 19:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 3.35
2018-05-17 18:31 Paysandu - Sao Bento 1.87 3.25 4.3
2018-05-17 18:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 17:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 17:01 Paysandu - Sao Bento 1.81 3.25 4.3
2018-05-17 16:31 Paysandu - Sao Bento 1.81 3.25 4.3
2018-05-17 16:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 15:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 15:01 Paysandu - Sao Bento 1.86 3.25 4.3
2018-05-17 14:31 Paysandu - Sao Bento 1.86 3.25 4.3
2018-05-17 14:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 13:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 13:01 Paysandu - Sao Bento 1.88 3.25 4.3
2018-05-17 12:31 Paysandu - Sao Bento 1.86 3.25 4.3
2018-05-17 12:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 11:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 11:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.3
2018-05-17 10:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.7
2018-05-17 10:01 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.7
2018-05-17 09:31 Paysandu - Sao Bento 1.82 3.25 4.7
2018-05-17 09:00 Paysandu - Sao Bento 1.81 3.25 4.7
2018-05-17 08:30 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 08:00 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 07:30 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 07:02 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 06:30 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 06:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 05:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 04:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.7
2018-05-17 04:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 03:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 03:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 02:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 02:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 01:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 01:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 00:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-17 00:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-16 23:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-16 23:02 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-16 22:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-16 22:01 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 4.3
2018-05-16 21:31 Paysandu - Sao Bento 1.83 3.25 3.35
2018-05-16 21:01 Paysandu - Sao Bento 1.84 3.25 3.35
2018-05-16 20:31 Paysandu - Sao Bento 1.84 3.25 3.35
2018-05-16 20:01 Paysandu - Sao Bento 1.84 3.25 3.35
2018-05-16 14:31 Paysandu - Sao Bento 1.79 3.25 4.1
2018-05-16 14:01 Paysandu - Sao Bento 1.79 3.25 4.1
2018-05-16 13:31 Paysandu - Sao Bento 1.79 3.25 4.1
2018-05-16 13:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 12:31 Paysandu - Sao Bento 1.79 3.25 4.1
2018-05-16 12:01 Paysandu - Sao Bento 1.79 3.25 4.1
2018-05-16 11:31 Paysandu - Sao Bento 1.79 3.25 4.1
2018-05-16 11:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 10:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 10:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 09:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 09:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 08:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 08:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 07:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 07:02 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 06:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 06:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 05:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 04:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 04:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 03:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 03:01 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 02:31 Paysandu - Sao Bento 1.72 3.25 3.35
2018-05-16 02:02 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-16 01:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-16 01:01 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-16 00:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-16 00:01 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 23:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 23:02 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 22:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 22:01 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 21:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 21:01 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 20:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 20:01 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 19:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 19:01 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 18:31 Paysandu - Sao Bento 1.8 3.25 3.35
2018-05-15 06:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 06:02 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 05:01 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 04:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 04:01 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 03:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 03:01 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 02:32 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 02:03 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 01:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 01:02 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 00:32 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-15 00:01 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 23:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 23:03 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 22:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 22:01 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 08:31 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 08:01 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 07:31 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 07:04 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 06:31 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 06:01 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 05:01 Paysandu - Sao Bento 1.02 2.16 2.26
2018-05-14 04:31 Paysandu - Sao Bento 1.62 2.14 2.26
2018-05-14 04:01 Paysandu - Sao Bento 1.63 2.14 2.26
2018-05-14 03:31 Paysandu - Sao Bento 1.63 2.14 2.26
2018-05-14 03:01 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 02:31 Paysandu - Sao Bento 1.92 2.78 3.05
2018-05-14 02:02 Paysandu - Sao Bento 1.61 1.25 2.16
2018-05-14 01:31 Paysandu - Sao Bento 1.61 1.25 2.16
2018-05-14 01:01 Paysandu - Sao Bento 1.61 1.25 2.16
Links | Copyright © odds-scanner.com 2018 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball