Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2020-10-18 22:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 18 4 1.4
2020-10-18 21:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 8 3.9 1.59
2020-10-18 21:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 7.8 2.86 1.8
2020-10-18 20:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.48 3.5 3.1
2020-10-18 20:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.52 3.4 3.15
2020-10-18 19:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.52 3.45 3.1
2020-10-18 19:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.54 3.4 3.05
2020-10-18 18:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.54 3.35 3.1
2020-10-18 18:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.56 3.35 3
2020-10-18 17:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.58 3.4 3
2020-10-18 17:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.54 3.4 3
2020-10-18 16:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.54 3.4 3.05
2020-10-18 16:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.52 3.5 3
2020-10-18 15:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.58 3.5 2.96
2020-10-18 15:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.58 3.5 2.92
2020-10-18 14:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.52 3.45 2.94
2020-10-18 14:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.54 3.35 2.92
2020-10-18 13:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.48 3.45 3.1
2020-10-18 13:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.5 3.15
2020-10-18 12:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.5 3.15
2020-10-18 12:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.5 3.15
2020-10-18 11:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.5 3.15
2020-10-18 11:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.5 3.15
2020-10-18 10:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.5 3.15
2020-10-18 10:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.55 3.15
2020-10-18 09:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.55 3.15
2020-10-18 09:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.45 3.2
2020-10-18 08:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.6 3.1
2020-10-18 08:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.6 3.1
2020-10-18 07:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.6 3
2020-10-18 07:02 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.6 3
2020-10-18 06:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.6 3.05
2020-10-18 06:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.6 3.05
2020-10-18 05:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.6 3.05
2020-10-18 04:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.6 3.1
2020-10-18 04:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-18 03:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.05
2020-10-18 03:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.05
2020-10-18 02:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.55 3.1
2020-10-18 02:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.55 3.1
2020-10-18 01:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.55 3.05
2020-10-18 01:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.55 3.05
2020-10-18 00:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-18 00:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.15
2020-10-17 23:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-17 23:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-17 22:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-17 22:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-17 21:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.55 3.1
2020-10-17 21:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.4 3.4 3.1
2020-10-17 20:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.4 3.1
2020-10-17 20:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.4 3.15
2020-10-17 19:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.35 3.1
2020-10-17 19:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.4 3.1
2020-10-17 18:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.4 3.1
2020-10-17 18:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.4 3.1
2020-10-17 17:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.4 3.1
2020-10-17 17:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.4 3.1
2020-10-17 16:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.35 3.1
2020-10-17 16:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.35 3.1
2020-10-17 15:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.35 3.1
2020-10-17 15:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.35 3.15
2020-10-17 14:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.55 3.2
2020-10-17 14:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.55 3.1
2020-10-17 13:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.55 3
2020-10-17 13:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.48 3.55 3.1
2020-10-17 12:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.48 3.35 3.05
2020-10-17 12:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.3 2.98
2020-10-17 11:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.35 3.1
2020-10-17 11:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.35 3.1
2020-10-17 10:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.35 3.1
2020-10-17 10:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.3 3
2020-10-17 09:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.3 3
2020-10-17 09:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.3 3
2020-10-17 08:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.35 3.1
2020-10-17 08:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.35 3.1
2020-10-17 07:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 07:02 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 06:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 06:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 05:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 04:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 04:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.55 3.1
2020-10-17 03:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 03:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 02:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 01:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.55 3.1
2020-10-17 01:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 00:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-17 00:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3.05
2020-10-16 23:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 3.15
2020-10-16 23:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 3.1
2020-10-16 22:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.3 3.35 3.15
2020-10-16 22:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.35 3.2
2020-10-16 21:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.34 3.35 3.25
2020-10-16 21:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.3 3.3 3.05
2020-10-16 20:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.45 3.1
2020-10-16 20:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.45 3.25
2020-10-16 19:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.45 3.25
2020-10-16 19:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.3 3.25
2020-10-16 18:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.3 3.45 3.15
2020-10-16 18:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.38 3.45 3.2
2020-10-16 17:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.45 3.1
2020-10-16 17:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.45 3.25
2020-10-16 16:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.28 3.45 3.2
2020-10-16 16:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.3 3.45 3.2
2020-10-16 15:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 15:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 14:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 14:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 13:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 13:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 12:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 12:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 11:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 11:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 10:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.1
2020-10-16 10:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3.1
2020-10-16 09:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3.05
2020-10-16 09:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3.05
2020-10-16 08:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3.05
2020-10-16 08:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.05
2020-10-16 07:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.05
2020-10-16 07:02 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3.05
2020-10-16 06:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3.05
2020-10-16 06:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3.05
2020-10-16 05:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 2.96
2020-10-16 04:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3
2020-10-16 04:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 3
2020-10-16 03:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3
2020-10-16 03:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 3
2020-10-16 02:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.55 2.96
2020-10-16 02:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 2.96
2020-10-16 01:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 2.96
2020-10-16 01:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 3
2020-10-16 00:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 2.96
2020-10-16 00:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3
2020-10-15 23:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 3
2020-10-15 23:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.45 2.96
2020-10-15 22:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 2.96
2020-10-15 22:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.36 3.45 3
2020-10-15 21:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.32 3.55 3
2020-10-15 21:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.5 3
2020-10-15 20:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.42 3.4 2.9
2020-10-15 20:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 2.88
2020-10-15 19:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 2.88
2020-10-15 19:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.25 2.84
2020-10-15 18:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 2.84
2020-10-15 18:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.54 3.4 2.82
2020-10-15 17:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.52 3.45 2.9
2020-10-15 17:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.52 3.45 2.9
2020-10-15 16:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 2.88
2020-10-15 16:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.44 3.45 2.84
2020-10-15 15:30 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.62 3.45 2.88
2020-10-15 15:00 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.62 3.45 2.88
2020-10-15 14:31 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.5 3.45 2.82
2020-10-15 14:01 Dinamo Bucharest - Universitatea Craiova 2.6 3.55 2.72
Links | Copyright © odds-scanner.com 2020 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball