Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2018-05-19 22:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1000 4.7 1.09
2018-05-19 21:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.76 2.76 12.5
2018-05-19 21:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 2.32 3.35 3.55
2018-05-19 20:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.89 3.7 4.8
2018-05-19 20:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.3 6.2 12.5
2018-05-19 19:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 7.2 15
2018-05-19 19:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-19 18:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 18:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 17:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 17:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 16:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 16:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 15:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 15:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 14:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 14:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 13:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 13:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 12:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 12:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 11:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 11:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 10:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 10:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 09:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.28 6.6 14
2018-05-19 09:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 08:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-19 08:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14
2018-05-19 07:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 07:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 06:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14
2018-05-19 06:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14
2018-05-19 05:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14
2018-05-19 05:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-19 04:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-19 04:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-19 03:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14
2018-05-19 03:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 02:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 02:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 01:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 01:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.8 14
2018-05-19 00:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 13.5
2018-05-19 00:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 23:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 23:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 22:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.28 6.6 14
2018-05-18 22:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 21:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 21:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 20:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-18 20:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 19:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 19:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14.5
2018-05-18 18:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-18 18:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.27 6.6 14
2018-05-18 17:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.6 14
2018-05-18 17:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 16:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 16:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 15:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 15:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 14:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 14:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.26 6.8 14.5
2018-05-18 13:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 13:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 12:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 6.8 16
2018-05-18 12:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 6.8 16
2018-05-18 11:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 6.8 16
2018-05-18 11:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 6.8 16
2018-05-18 10:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 10:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 09:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 09:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 08:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 08:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 07:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 16
2018-05-18 07:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 06:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 06:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 05:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 04:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 04:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 03:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 03:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 02:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 02:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 01:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.8 14.5
2018-05-18 01:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14
2018-05-18 00:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-18 00:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-17 23:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-17 23:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-17 22:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-17 22:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-17 21:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.6 14.5
2018-05-17 21:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 13
2018-05-17 20:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 13
2018-05-17 20:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 10
2018-05-17 19:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 10
2018-05-17 19:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 10
2018-05-17 18:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 10
2018-05-17 18:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 10
2018-05-17 17:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 6.4 10
2018-05-17 17:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 5.4 10
2018-05-17 16:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 5.4 10
2018-05-17 16:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 5.4 10
2018-05-17 15:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.25 5.4 10
2018-05-17 15:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 14:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 14:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 13:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 13:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 12:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 12:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 11:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 11:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 10:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 10:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 09:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 09:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 08:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 08:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 07:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 07:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 06:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 06:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-17 05:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10.5
2018-05-17 04:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 04:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 03:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 03:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 02:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 02:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.5 10.5
2018-05-17 01:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 01:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 00:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.4 10.5
2018-05-17 00:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.5 10.5
2018-05-16 23:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.5 10.5
2018-05-16 23:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.5 10.5
2018-05-16 22:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.5 10.5
2018-05-16 22:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.23 5.5 10.5
2018-05-16 21:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.22 5.5 10.5
2018-05-16 21:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.22 5.5 10.5
2018-05-16 20:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.22 5.5 10.5
2018-05-16 20:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.22 5.5 10.5
2018-05-16 19:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.22 5.5 10.5
2018-05-16 19:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.22 5.5 10.5
2018-05-16 18:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.5 10.5
2018-05-16 18:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.5 10.5
2018-05-16 17:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.5 10.5
2018-05-16 17:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.5 10.5
2018-05-16 16:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.5 10
2018-05-16 16:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.5 10
2018-05-16 15:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.4 10
2018-05-16 15:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.4 10
2018-05-16 14:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-16 14:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 13:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 13:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 12:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-16 12:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-16 11:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-16 11:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 10:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 10:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 09:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 09:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 08:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.5 10
2018-05-16 08:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 07:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 07:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 06:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 06:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 05:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 04:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 04:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 03:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 03:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 02:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 02:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 01:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 01:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 00:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-16 00:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-15 23:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-15 23:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-15 22:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.9 10
2018-05-15 22:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.7 10
2018-05-15 21:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 21:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 20:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 20:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 19:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 19:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 18:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 18:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 17:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 17:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 16:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 16:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 15:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 15:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 14:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 14:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 13:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 13:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 12:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 12:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 11:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 11:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 10:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 10:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 09:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 09:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 08:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 08:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 07:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 07:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 06:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 06:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 05:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 04:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 04:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 03:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 03:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 02:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 02:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 01:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 01:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 00:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-15 00:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-14 23:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-14 23:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-14 22:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-14 22:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-14 21:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.3 10
2018-05-14 21:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.3 10
2018-05-14 20:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.3 10
2018-05-14 20:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.3 10
2018-05-14 19:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.3 10
2018-05-14 19:00 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.24 5.4 10
2018-05-14 18:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.4 10
2018-05-14 17:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.3 5.5
2018-05-14 16:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.3 5.5
2018-05-14 15:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.3 5.5
2018-05-14 14:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.3 5.5
2018-05-14 14:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.3 5.5
2018-05-14 13:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.21 5.3 5.5
2018-05-14 13:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 12:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 12:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 11:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 11:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 10:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 10:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 09:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 09:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.5
2018-05-14 08:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.1 5.3
2018-05-14 08:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.1 5.3
2018-05-14 07:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.1 5.3
2018-05-14 07:03 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.1
2018-05-14 06:30 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 5.1
2018-05-14 06:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.1 4.8
2018-05-14 05:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.1 4.8
2018-05-14 04:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 4.7 4.8
2018-05-14 04:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.75 1.46
2018-05-14 03:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 10
2018-05-14 03:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 10
2018-05-14 02:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 5.3 10
2018-05-14 02:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
2018-05-14 01:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
2018-05-14 01:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
2018-05-14 00:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
2018-05-14 00:01 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
2018-05-13 23:31 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
2018-05-13 23:02 Bayern Munich - Eintracht Frankfurt 1.2 3.3 1.4
Links | Copyright © odds-scanner.com 2018 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball