Follow us facebook


Time Match 1 X 2
2019-12-05 23:01 Arsenal - Brighton 48 4.6 1.31
2019-12-05 22:30 Arsenal - Brighton 2 3.05 5.5
2019-12-05 22:00 Arsenal - Brighton 4.2 3.65 2
2019-12-05 21:30 Arsenal - Brighton 1.73 4.2 5.3
2019-12-05 21:00 Arsenal - Brighton 1.67 4.4 5.6
2019-12-05 20:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 6.2
2019-12-05 20:00 Arsenal - Brighton 1.56 4.8 6.4
2019-12-05 19:30 Arsenal - Brighton 1.58 4.7 6.2
2019-12-05 19:00 Arsenal - Brighton 1.59 4.7 6.2
2019-12-05 18:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.6 6
2019-12-05 18:00 Arsenal - Brighton 1.58 4.8 6
2019-12-05 17:30 Arsenal - Brighton 1.59 4.7 6
2019-12-05 17:00 Arsenal - Brighton 1.59 4.7 6.2
2019-12-05 16:30 Arsenal - Brighton 1.58 4.7 6.2
2019-12-05 16:00 Arsenal - Brighton 1.58 4.7 6.2
2019-12-05 15:30 Arsenal - Brighton 1.59 4.7 6.2
2019-12-05 15:00 Arsenal - Brighton 1.58 4.6 6.4
2019-12-05 14:30 Arsenal - Brighton 1.58 4.6 6.4
2019-12-05 14:00 Arsenal - Brighton 1.58 4.7 6.2
2019-12-05 13:30 Arsenal - Brighton 1.59 4.6 6.2
2019-12-05 13:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.6 6
2019-12-05 12:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.6 6
2019-12-05 12:00 Arsenal - Brighton 1.59 4.6 6.2
2019-12-05 11:30 Arsenal - Brighton 1.59 4.6 6.2
2019-12-05 11:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.6 6.2
2019-12-05 10:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.6 6
2019-12-05 10:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.6 6
2019-12-05 09:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.6 6
2019-12-05 09:00 Arsenal - Brighton 1.62 4.5 6
2019-12-05 08:30 Arsenal - Brighton 1.62 4.6 6
2019-12-05 08:00 Arsenal - Brighton 1.62 4.5 5.9
2019-12-05 07:30 Arsenal - Brighton 1.62 4.6 5.9
2019-12-05 07:02 Arsenal - Brighton 1.62 4.5 5.9
2019-12-05 06:30 Arsenal - Brighton 1.62 4.6 5.9
2019-12-05 06:00 Arsenal - Brighton 1.62 4.5 5.9
2019-12-05 05:00 Arsenal - Brighton 1.62 4.6 5.9
2019-12-05 04:30 Arsenal - Brighton 1.62 4.6 5.9
2019-12-05 04:00 Arsenal - Brighton 1.62 4.5 5.9
2019-12-05 03:30 Arsenal - Brighton 1.62 4.5 5.9
2019-12-05 03:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-05 02:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-05 02:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.9
2019-12-05 01:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-05 01:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-05 00:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-05 00:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.8
2019-12-04 23:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-04 23:01 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 22:30 Arsenal - Brighton 1.67 4.5 5.5
2019-12-04 22:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.5
2019-12-04 21:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.5
2019-12-04 21:00 Arsenal - Brighton 1.67 4.4 5.6
2019-12-04 20:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 20:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 19:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 19:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 18:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 18:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 17:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 17:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 16:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 16:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 15:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 15:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.6
2019-12-04 14:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.7
2019-12-04 14:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.4 5.7
2019-12-04 13:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-04 13:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.6
2019-12-04 12:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.6
2019-12-04 12:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.6
2019-12-04 11:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-04 11:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-04 10:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-04 10:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-04 09:30 Arsenal - Brighton 1.67 4.5 5.5
2019-12-04 09:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 08:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-04 08:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 07:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 07:02 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 06:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 06:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 05:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 05:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 04:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-04 04:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 03:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 03:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 02:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 02:01 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 01:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 01:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 00:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-04 00:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 23:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 23:01 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 22:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 22:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.6
2019-12-03 21:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-03 21:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-03 20:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-03 20:00 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.6
2019-12-03 19:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 19:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 18:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 18:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 17:30 Arsenal - Brighton 1.66 4.5 5.7
2019-12-03 17:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 16:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 16:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 15:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 15:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 14:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 14:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 13:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-03 13:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-03 12:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.8
2019-12-03 12:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.8
2019-12-03 11:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.8
2019-12-03 11:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.8
2019-12-03 10:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.4 5.8
2019-12-03 10:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.4 5.8
2019-12-03 09:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.4 5.8
2019-12-03 09:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.8
2019-12-03 08:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.8
2019-12-03 08:00 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 07:30 Arsenal - Brighton 1.65 4.5 5.7
2019-12-03 07:02 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.7
2019-12-03 06:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-12-03 06:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-12-03 05:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-12-03 05:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-12-03 04:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-12-03 04:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-12-03 03:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 03:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 02:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 02:01 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 01:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 01:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 00:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-03 00:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 23:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.9
2019-12-02 23:02 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 22:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 22:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 21:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 21:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 20:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 20:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 19:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 19:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.9
2019-12-02 18:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 18:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 17:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 17:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 16:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 16:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 15:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 15:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 14:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-02 14:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-02 13:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-02 13:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-02 12:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.8
2019-12-02 12:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.5 5.9
2019-12-02 11:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 11:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.6 5.8
2019-12-02 10:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 10:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 09:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 09:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 08:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 08:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 07:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 07:03 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 06:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 06:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 05:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 04:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 04:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 03:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 03:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 02:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 02:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 01:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.8
2019-12-02 01:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 6
2019-12-02 00:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 6
2019-12-02 00:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 6
2019-12-01 23:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 6
2019-12-01 23:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 6
2019-12-01 22:32 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 6
2019-12-01 22:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 6
2019-12-01 21:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 6
2019-12-01 21:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 6
2019-12-01 20:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 6
2019-12-01 20:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 6
2019-12-01 19:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 6
2019-12-01 19:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 6
2019-12-01 18:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 6
2019-12-01 18:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 6
2019-12-01 17:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 6
2019-12-01 17:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 6
2019-12-01 16:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.8
2019-12-01 16:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.8
2019-12-01 15:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-12-01 15:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-12-01 14:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-12-01 14:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-12-01 13:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.4 5.7
2019-12-01 13:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 12:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 12:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 11:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 11:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 10:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 10:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 09:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 09:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 08:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 08:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 07:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 07:02 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 06:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 06:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 05:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 04:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 04:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 03:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 03:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 02:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 02:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 01:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 01:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 00:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-12-01 00:00 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-11-30 23:30 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-11-30 23:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.3 5.7
2019-11-30 22:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 22:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 21:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 21:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 20:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 20:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 19:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 19:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 18:30 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 18:00 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 17:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 17:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-30 16:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.7
2019-11-30 16:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.6
2019-11-30 15:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.6
2019-11-30 15:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.6
2019-11-30 14:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.6
2019-11-30 14:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 13:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 13:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 12:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 12:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 11:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 11:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 10:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 10:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 09:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 09:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 08:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 08:00 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 07:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 07:03 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 06:30 Arsenal - Brighton 1.64 4.3 5.5
2019-11-30 06:01 Arsenal - Brighton 1.63 4.3 5.5
2019-11-30 05:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.3 5.4
2019-11-30 05:00 Arsenal - Brighton 1.63 4.4 5.4
2019-11-30 04:30 Arsenal - Brighton 1.63 4.4 5.4
2019-11-30 04:00 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-30 03:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 03:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 02:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 02:02 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 01:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 01:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 00:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-30 00:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-29 23:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-29 23:02 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-29 22:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-29 22:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-29 21:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.9
2019-11-29 19:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 19:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 18:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 18:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 17:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 17:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 16:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 16:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 15:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.5 5.8
2019-11-29 15:01 Arsenal - Brighton 1.6 4.4 5.8
2019-11-29 14:31 Arsenal - Brighton 1.6 4.4 5.8
2019-11-29 14:02 Arsenal - Brighton 1.6 4.4 5.8
2019-11-29 13:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.8
2019-11-29 13:01 Arsenal - Brighton 1.63 4.4 5.8
2019-11-29 12:31 Arsenal - Brighton 1.63 4.5 5.7
2019-11-29 12:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.4
2019-11-29 11:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.4
2019-11-29 11:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.4
2019-11-29 10:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.4
2019-11-29 10:01 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.4
2019-11-29 09:31 Arsenal - Brighton 1.64 4.4 5.4
2019-11-29 09:01 Arsenal - Brighton 1.63 4.4 5.4
2019-11-29 08:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 08:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 07:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 07:03 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 06:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 06:02 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 05:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 04:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 04:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 03:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 03:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 02:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 02:03 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 01:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 01:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 00:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-29 00:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 23:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 23:02 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 22:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 22:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 21:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 15:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 14:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 14:01 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 13:31 Arsenal - Brighton 1.62 4.4 5.4
2019-11-28 12:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 11:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 11:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 10:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 10:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.4
2019-11-28 09:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 09:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 08:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 08:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 07:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 07:03 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 06:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 06:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 05:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 04:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 04:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 03:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 03:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 02:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 02:02 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 01:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 01:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 00:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-28 00:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-27 23:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-27 23:02 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.4
2019-11-27 10:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.3 5.7
2019-11-27 09:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 09:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 08:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 08:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 07:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 07:03 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 06:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 06:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 05:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 04:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 04:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 03:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 03:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 02:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 02:02 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 01:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 01:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.5 5.7
2019-11-27 00:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.7
2019-11-27 00:01 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.7
2019-11-26 23:31 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.7
2019-11-26 23:02 Arsenal - Brighton 1.61 4.4 5.7

Links | Copyright © odds-scanner.com 2019 | All rights reserved | Top betting picks

Our events: Under/Over 1,5 | Under/Over 2,5 | Under/Over 3,5
Both teams to score | Tennis | Basketball